FAMILY DOCTOR

06 Дек

EURACT: ВЧИМО та НАВЧАЄМОСЯ разом

СТАНОВЛЕННЯ ЛІКАРЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЇ БАГАТО В ЧОМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ ЦІЙ ДИСЦИПЛІНІ

Марина ОЛІЙНИК
к.м.н., доцент НМАПО
ім. П.Л. Шупика,
член Ради Представників EURACT

Cтановлення лікаря та формування його ставлення  до професії багато в чому залежить від того, як відбувається навчання цій дисципліні. Сімейна медицина – наймолодша спеціальність в Україні, і її викладання досі викликає чимало запитань та сумнівів у самих викладачів. Що це – математична сума знань із багатьох розділів медицини та багатьох нозологій?  Що слід викладати – просто ширший, ніж в інших дисциплінах, спектр захворювань? Усвідомлення, що питання ці непокоїли багатьох викладачів різних країн Європейського регіону, аналіз та оцінка вже знайдених освітянських рішень, безумовно, сприятимуть швидшому, якіснішому просуванню сімейної медицини в Україні. Тому залучення як українських викладачів сімейної медицини, так і сімейних лікарів-практиків, які цікавляться питаннями викладання, до участі в діяльності європейських медичних освітянських організацій є, безумовно, доцільним і корисним. І, до речі, дуже цікавим.

EURACT – Європейська Академія Викладачів Загальної Практики – офіційно розпочала свою роботу з березня 1992 року. Біля її витоків стоїть загальновідома Левенгорстська Група (1974), пам’ятна створенням першого визначення сімейного лікаря, що не втратило своєї актуальності й донині, та тривалий час працювала як джерело нових ідей у викладанні загальної практики. Слово «Академія» в її назві використовується в досить лібералізованому значенні – для того, щоб підкреслити, що це є загальноєвропейська структура, призначена для інформаційної підтримки викладачів загальної практики – сімейної медицини, які працюють в Європейському регіоні. Тобто, EURACT не є навчальною установою в загальноприйнятому розумінні цього слова, а, власне кажучи, – інформаційною мережею, що об’єднує викладачів загальної практики різних країн Європи, причому членом цієї організації може стати будь-який викладач загальної практики або навіть практичний лікар, що має відношення до навчання сімейній медицині. Ця недержавна міжнародна європейська організація підтримує, насамперед, індивідуальне членство викладачів, оскільки саме індивідуальна активність є найбільш корисною та продуктивною, але не є винятком членство й національних спілок викладачів загальної практики – сімейної медицини. Нині членами EURACT є понад 700 викладачів загальної практики та лікарів-практиків із 38 країн Європи, в тому числі й України. Керівним органом EURACT є Рада Представників кожної країни-учасниці, а рішення з тактичних питань управління приймає виконавчий комітет EURACT. Академія є незалежною від Європейського товариства загальної практики – сімейної медицини WONCA, але щільно співпрацює з нею з питань викладання та навчання загальній практиці, взявши за основу компетентності сімейного лікаря, визначені WONCA. Загальною метою Академії є «виховання та підтримка високих стандартів допомоги серед європейських лікарів загальної практики, просування загальної практики – сімейної медицини як дисципліни шляхом її вивчення та викладання».

Ця мета реалізується за наступними напрямками:
1. Шляхом просування викладання, вивчення загальної практики та досліджень в загальній практиці;
2. Забезпеченням підтримки та поінформування членів Академії;
3. Забезпеченням спілкування між членами Академії;
4. Створенням централізованої інформаційної бази даних щодо навчальних планів та програм, методів навчання, оцінки навчання;
5. Публікаціями доповідей щодо навчання в сімейній медицині;
6. Організацією конференцій, семінарів;
7. Співпрацею з  колегами в різних країнах Європи та національними асоціаціями загальної практики, допомогою в організації національних товариств викладачів загальної практики;
8. Співпрацею з міжнародними асоціаціями загальної практики та представництвом Академії на міжнародних конференціях.

Як же ці заявлені позиції реалізуються конкретно?  В Академії постійно (робота відбувається за допомогою електронного листування, оскільки члени робочих груп проживають в різних країнах) працюють кілька комітетів – Комітет з додипломної освіти (Basic Medical Education Committee), завданням якого є підготовка рекомендаційних документів щодо викладання студентам-медикам базової концепції сімейної медицини; Комітет з післядипломної підготовки (резидентури) сімейних лікарів (Vocational Training Committeе) працює над створенням рекомендацій щодо навчання молодих лікарів-інтернів; Комітет з безперервної медичної освіти (Continuing Medical Committee)  займається розробкою методології постійного професійного розвитку та питаннями ресертифікації; Сервісний Комітет (Member Services Committee), що займається організацією різнопланових тренінгів, в яких можуть брати участь як викладачі, так і сімейні лікарі-практики. Двічі на рік відбуваються зустрічі – засідання Ради Представників, на яких обговорюються та аналізуються результати роботи, опрацьовуються та «програються» нові методики, відбувається подальше планування роботи. Продуктом такої діяльності EURACT стають документи-пропозиції щодо освіти в сімейній медицині. Документи ці не є нормативними, тобто обов’язковими до виконання, але мають рекомендаційно-інформувальний характер і можуть бути використані як будь-якою академічною установою на теренах Європи, так і окремими викладачами індивідуально. З цими документами можна ознайомитися на сайті  EURACT –  www.euract.org  та сайті Європейського відділу WONCA – www.woncaeurope.org. Розробки EURACT створюються на засадах нового європейського визначення сімейної медицини, представленого в 2002 та оновленого в 2005 році Європейським відділом WONCA, яке описує одинадцять завдань-характеристик сімейного лікаря і визначає суть сімейної медицини як дисципліни. Оскільки вони взаємопов’язані, їх згруповано в шість незалежних категорій компетентностей, якими має володіти сімейний лікар:

1. Надання первинної медичної допомоги;
2. Зосереджена на людині (пацієнтові) допомога;
3. Навички вирішення медичних проблем;
4. Всебічний, комплексний підхід;
5. Орієнтація на громаду, соціальна спрямованість;
6. Холістичний підхід.

Згідно з визначенням WONCA 2002 року, загальна практика – сімейна медицина є академічною та науковою дисципліною з власним освітянським змістом, дослідницькою роботою, доказовою базою та клінічною активністю, спрямованою на первинну медико-санітарну ланку. Освітня стратегія EURACT орієнтує на вивчення дисципліни, насамперед, на практиці, в умовах первинної ланки, охоплює як додипломний, так і післядипломний етапи професійного розвитку, заснована на сучасних викладацьких методах із контролем досягнення мети (оволодіння компетентностями) та прогресу лікаря під час навчання. Ознайомитися та долучитися до цих підходів можна досить просто – взявши участь в одному з міжнародних тренінгів, які кілька разів на рік проводяться викладачами EURACT в різних країнах Європи, що є надзвичайно корисним і цікавим. Для більшості з нас така пропозиція звучить щонайменше дивно і видається нереальною: як то так – взяти і поїхати на тренінг в іншу країну без наказу, без підтримки? Але індивідуальна активність та зацікавленість власною професією – це саме те, чого прагне EURACT, і тому надає  підтримку: для членів EURACT на кожному тренінгу виділяються кілька спонсорованих місць. Насправді єдина об’єктивна причина, яка може обмежити участь співвітчизників в таких заходах, – це недостатнє володіння англійською мовою (викладання ведеться англійською) та суб’єктивно – власна пасивність, сором’язливість і нецікавість.
Як стати членом цієї організації? Всю інформацію можна отримати на сайті EURACT www.euract.org  та, подолавши власну пасивність, звернутися до автора статті за особистою електронною адресою omarina@gala.net aбо oliymarina@gmail.com. Врешті-решт, дорогу долає той, хто йде.

Міток немає

Добавить комментарий


Слои по горизонтали
Увага! Інформація, опублікована на сайті, призначена тільки для ознайомлення. Описані методи діагностики, лікування, рецепти народної медицини і т.д. самостійно використовувати не рекомендується. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю!

� 2017 FAMILY DOCTOR |