FAMILY DOCTOR

07 Мар

«Реформа медичного обслуговування»

(№5(26), 2010)

 

Розширене засідання робочої підгрупи
«Реформа медичного обслуговування»
Комітету з економічних реформ

22 жовтня 2010 року в м. Кіровограді відбулося розширене засідання за головування Президента України Віктора Януковича та участю виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Адміністрації Президента України Ірини Акімової, голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтеєвої, міністра охорони здоров’я Зіновія Митника.

Основні питання, що обговорювалися на засіданні, були присвячені  реформуванню галузі охорони здоров’я та Національному проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства».
Стратегічні напрями реформування системи охорони здоров’я виголосив Президент  України Віктор Янукович.  Виконавчий секретар Комітету з економічних реформ Адміністрації Президента І.Акімова  представила проект реформування охорони здоров’я.
На засіданні зроблено акцент на тому, що очікувана тривалість життя населення України – 68,2 року, а це на 10 років нижче, ніж у країнах Європейського Союзу. Рівень передчасної смертності втричі перевищує показник ЄС, а смертність від туберкульозу – вища в 20 разів.
Водночас має місце низька доступність медичної допомоги, низька якість медичних послуг, високі витрати громадян на оплату медичних послуг, які сумарно дорівнюють витратам з державного бюджету на медицину. Тому наявна система надання медичної допомоги не влаштовує пацієнта як основного користувача медичних послуг.

 Чи влаштовує система охорони здоров’я лікаря?

Якщо заробітна плата в медицині  (1642 грн) нижча від середньої в економіці (2280 грн), у лікаря відсутня мотивація до надання якісної послуги. Кількість лікарів загальної практики – сімейних лікарів в Україні становить 6,3, а в ЄС – 9,4 (на 10 тис. населення). Отже, в Україні існує надмірне навантаження на лікарів загальної практики.
Знос деяких груп обладнання медичних закладів становить 80 відсотків, а це означає, що умови роботи лікаря неналежні, а послуги не забезпечують відповідну якість  їх надання.
Таким чином, система не влаштовує й лікаря.

Чи влаштовує наявна система охорони здоров’я державу?

Якщо 44,2 млрд грн передбачено в бюджеті на охорону здоров’я, а на хворого в стаціонарі припадає лише 1,56 грн на добу, то бюджетне фінансування залежить не від обсягу і якості медичної допомоги, а від кількості  ліжок. В Україні на 10 тис. населення вдвічі більше ліжко-місць, ніж в країнах ЄС. Надмірна кількість стаціонарних медичних закладів та слабкість первинної мережі медичної допомоги зміщує акцент з профілактики на лікування в стаціонарі.
З центрального бюджету на відомчу медицину виділено дві третини коштів від того рівня, який отримує МОЗ України. Тож відомча медицина з  обмеженим  доступом «перетягує» на себе бюджетні кошти.
Таким чином, невідповідність системи охорони здоров’я, що існує в нашій державі, потребам суспільства не влаштовує ні пацієнта, ні лікаря, ні державу.

Що ж робити?

Реформувати систему для задоволення медичних потреб населення через:
1. Реорганізацію мережі медичних закладів.
2. Зміну механізму фінансування медзакладу і лікаря.
3. Впровадження системи управління якістю медичних послуг та зовнішнього контролю.

Реорганізація мережі закладів передбачає:
1. Розбудову мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.
2. Наближення амбулаторій до місць проживання громадян, особливо в сільській місцевості.
3. Наближення швидкої медичної допомоги в сільській місцевості за принципом «20 хвилин з часу виклику».
4. Посилення ролі профілактики та стимулювання здорового способу життя в діяльності лікарів загальної практики.
5. Направлення пацієнта в разі необхідності до спеціалізованих медичних закладів лікарем загальної практики – сімейної медицини відповідно до характеру захворювання.
6. Надання спеціалізованої територіально доступної медичної допомоги в рамках госпітального округу.

Результат реорганізаціїї 

Одним із важливих питань розглядалося питання щодо зміни фінансування

Запропоновано об’єднання коштів на надання:
первинної медико-санітарної допомоги на рівні району або міста;
вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги на обласному рівні;
третинної (високоспеціалізованої, високотехнологічної) допомоги – на обласному і державному рівнях.
Перерозподіл фінансування на користь первинної медико-санітарної допомоги та профілактичної медицини.
Перехід від кошторисного фінансування комунальних і державних лікувальних установ до закупівлі медичної послуги.
Оплата роботи лікаря і медпрацівників із урахуванням кількості та якості наданих послуг.

Результат нового фінансування

Слід запровадити систему управління якістю
та зовнішнього контролю через:

1. Створення механізму зовнішнього контролю якості діяльності медичних закладів.
2. Запровадження системи індикаторів оцінки якості медичної послуги.
3. Розробка та впровадження клінічних протоколів.
4. Посилення захисту прав пацієнтів та залучення громадських організацій до контролю за якістю діяльності медичних закладів.

 Результат управління якістю

Очікувані результати реформи –
індикатори успіху:

→ ДЛЯ ПАЦІЄНТА:
ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
→ ДЛЯ ЛІКАРЯ:
ДОСТОЙНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ, ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ
→ ДЛЯ ДЕРЖАВИ:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ, РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Погляд на реформування охорони здоров’я висловив  А.М.Сердюк, директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».

Про регіональний досвід впровадження окремих елементів реформи доповів О.В. Аніщенко, начальник Головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

Важливе питання, яке також було обговорено на  засіданні, – Національний проект розвитку мережі перинатальних центрів, котрий представила І.М Акімова.
Погляд на реформу перинатальної медицини висловила      Т.К. Знаменська, заввідділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології»  Національної академії медичних наук України. Про регіональний досвід оптимізації мережі акушерської допомоги доповіла В.Г. Гінзбург – начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Міністр охорони здоров’я доповів про роботу МОЗ України в напрямку представлених реформ.

 

 

Наші інвестиції: МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ
1. Сучасне обладнання
2. Інноваційні технології
3. Комфортні умови перебування матері та дитини
4. Сучасний технологічний транспорт для гарантованої своєчасної та безпечної доставки пацієнта
5. Гарантоване безоплатне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Наші інвестиції: ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
1. Тренінги та інші заходи для підвищення кваліфікації лікарів та управлінського персоналу
2. Відповідність міжнародним стандартам послуг, доброзичливих до жінки та дитини
3. Підвищення мотивації лікарів та покращення умов праці
4. Професійна підтримка: закордонні клініки-побратими

Наші інвестиції: ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
1. Соціальна реклама, спрямована на охорону материнства і дитинства
2. Пропаганда здорового способу життя
3. Забезпечення населення друкованими інформаційними матеріалами
4. Відкритий доступ до інформації про права майбутніх матерів, вагітних, породіль.

Ресурсне забезпечення проекту
оцінка загального кошторису проекту на 27 регіонів: 320 млн грн
Джерела фінансування:
      Державний бюджет
Місцеві бюджети
Кошти приватного бізнесу
Міжнародна технічна допомога

План дій
Аудит медичної допомоги матері та дитини в області
Проект та фінансове обґрунтування створення центру
Реконструкція та закупівля обладнання
Навчання та тренінги медичного персоналу
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Інформацію надала учасник засідання Лариса Матюха,
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України
зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».

Міток немає

Добавить комментарий


Слои по горизонтали
Увага! Інформація, опублікована на сайті, призначена тільки для ознайомлення. Описані методи діагностики, лікування, рецепти народної медицини і т.д. самостійно використовувати не рекомендується. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю!

� 2017 FAMILY DOCTOR |