FAMILY DOCTOR

28 Фев

Сімейна медицина СУМЩИНИ

Сімейна медицина СУМЩИНИ

Петро Павлюк
к.мед.н.
начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Лариса Нечипоренко
позаштатний спеціаліст УОЗ Сумської ОДА зі спеціальності «Загальна практика –
сімейна медицина» 

    Стан здоров’я населення України, на жаль, з кожним роком погіршується, що відображається у негативних демографічних показниках та показниках здоров’я. Нинішня економічна ситуація в державі не дозволяє розраховувати на збільшення бюджетних ресурсів для охорони здоров’я найближчим часом, тому необхідно шукати нові шляхи для розв’язання цієї проблеми. Світовий досвід свідчить, що розвиток первинної медичної допомоги в умовах обмеженості ресурсів є найбільш ефективним впливом на здоров’я населення.


Відомо, що фінансування спеціалізованої допомоги значно перевищує затрати, що виділяються на первинну ланку. Причиною такої ситуації є відсутність розмежування рівнів медичної допомоги, а саме – окремого фінансування кожного рівня. За даними Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України, первинна ланка нині практично не впливає на медичний маршрут пацієнта, що негативно позначається на якості подальшого обслуговування: самостійно звертаються до лікарів-спеціалістів 29,5%, до стаціонарів – 16,9% пацієнтів, медична допомога надається на вищому рівні, ніж це необхідно, – 43,2% пацієнтів.
Кількість закладів первинної медико-санітарної допомоги в Україні в 3 рази менша, ніж у країнах ЄС (Україна – 1,2 заклади на 10 тисяч населення, в ЄС – 4,9), чисельність лікарів цієї ланки в 1,5 разу нижча за аналогічний показник у країнах ЄС (в Україні 6,3 лікаря, в ЄС – 9,4 на 10 тисяч населення).
Основою системи медичної допомоги є первинна медико-санітарна допомога, яка робить найбільший внесок у формування громадського здоров’я, несе відповідальність за його втрати, визначає раціональне та ефективне використання ресурсів охорони здоров’я і задоволення населення станом медичного забезпечення. З досвіду інших країн – найбільш ефективною формою організації первинної допомоги є та, в якій провідну роль відіграє сімейна медицина. Тому головним пріоритетним завданням реформ, що здійснюються в охороні здоров’я України, є розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини як гаранта забезпечення якісної медичної допомоги та її позитивного впливу на здоров’я населення.
Зусиллями управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, починаючи з 2000 року, в області ведеться реорганізація первинної ланки. Створений довгостроковий поетапний план відкриття закладів сімейної медицини. Результатом його виконання стала реорганізація 137 закладів, що працюють на засадах загальної практики – сімейної медицини, на базі яких функціонує 297 сімейних дільниць. Реорганізовано 93 сімейні амбулаторії, 14 відділень сімейної медицини.
Сімейними лікарями обслуговується 44,6% населення області (527041 особа, 2008 р. – 513955 осіб – 43%), в тому числі сільського – 55,1% (217080 осіб) та міського – 39,3% (309961 особа).
Навантаження на 1 лікаря становить 2223 особи  за нормативного для міста 1500 осіб, для сільської місцевості – 1200 осіб. В середньому одна сімейна амбулаторія області обслуговує 6 сіл за середньоукраїнського показника 3.
Створена і працює система підготовки кадрів із сімейної медицини. З 2002 року на базі Сумської філії Харківської медичної академії післядипломної освіти проводяться виїзні курси спеціалізації лікарів. За період з 2002 по 2009 рр. підготовлено 303 сімейні лікарі.
Постійно зростає кількість лікарів, які працюють на засадах сімейної медицини. Нині їх налічується 238 чоловік. Їм допомагають 392 сімейні медичні сестри. 126 сімейних лікарів (52,9%) проатестовані з сімейної медицини: вищу категорію мають 22 лікарі (9,28%), першу – 56 лікарів (23,63% ), другу – 48 лікарів    (20,25%).
Забезпеченість сімейними лікарями становить 2,0 на 10000 населення, медичними сестрами  – 3,3.
Укомплектованість штатних посад фізичними особами сімейних лікарів по області становить 79,5% (по Україні в 2008 р. – 81,18% ), медичних сестер – 92,6% (Україна, 2008 рік – 91,73%). Співвідношення лікарів та медичних сестер ЗПСМ 1:1,65 при нормативному 1:2.
У 2009 році реорганізовано Вільшанську СЛА Недригайлівського району в сімейну амбулаторію, відкрито 1 відділення сімейної медицини при Охтирській ЦРЛ, 1 сімейна дільниця при Ямпільській ЦРЛ та 2 дільниці в ІV міській клінічній лікарні       м. Суми.
Щоквартально проводиться моніторинг показників діяльності сімейних лікарів щодо надання якісної медичної допомоги населенню. З метою поліпшення медичної допомоги сільському населенню ведуться перевірки її якості в районах області. Фахівцями управління під час виїздів у райони надається організаційно-методична допомога лікарям первинної ланки. Так, за 2009 рік були здійснені виїзди у Буринський, Велико-Писарівський, Краснопільський, Кролевецький, Липоводолинський, Недригайлівський райони, перевірена робота 18 закладів сімейної медицини. Виявлені недоліки розглядалися на координаційних радах управління з прийняттям рішень з метою їх усунення.
Про доступність населення до медичної допомоги у сімейних лікарів свідчить збільшення:
– відвідувань-звертань до сімейних лікарів у розрахунку на 1 мешканця – з 2,7 до 3,1 (до дільничних терапевтів по області – 0,86);
– відвідувань на дому в розрахунку на 100 мешканців –  з 51,2 до 72,2 (до дільничних терапевтів області – 25,5).
– питомої ваги осіб, що закінчили лікування у сімейного лікаря, з 71,81% до 72,2% хворих (Україна 2008 р. – 50,23% ) за рахунок зменшення направлених до вузьких спеціалістів 2,8% (Україна 2008 р. – 5,44%), що дало зменшення рівня госпіталізації дорослого населення з 7,92 до 7,71 на 100 прикріпленого населення (область – 21,61) за достатньої кількості стаціонарів вдома на 1 сімейного лікаря 141,13 (область – 143,88). Економічна ефективність становить 6 млн 206 тис грн (в тому числі на харчування і медикаменти – 1 млн 66 тис грн).
Про результативність роботи сімейних лікарів свідчать кращі за обласні показники:
– захворюваності на туберкульоз органів дихання з деструкцією – 13,09 на 100000 населення (область – 15,3) за однакового виявлення туберкульозу органів дихання (47,8 на 100 тис населення, область – 47,6 на 100 тис населення);
– захворюваності на онкологічні хвороби – 287,26 на 100 тис населення (область – 373,1) і, як наслідок, питома вага онкозанедбаності – 10,17% (область – 10,90);
– первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення – 28,3 на 10 тис дорослого населення (область – 38,0),  економічна ефективність становить 1 млн 007 тис грн;
– малюкової смертності – 6,6 на 1000 народжених живими (область – 8,4);
– охоплення диспансерним наглядом на 1000 дитячого населення – 482,8 (область – 464,4);
– кількості викликів швидкої медичної допомоги на 1000 населення – 217,74 (область 284,2), економічна ефективність склала 4 млн 362 тис грн.
В цілому впровадження сімейної медицини дало економічну ефективність 11 млн 575 тис грн, що становить 1,7% від бюджету охорони здоров’я області.
На жаль, лишаються не- розв’язаними на державному рівні питання:
– забезпечення сімейних лікарів обладнанням та комп’ютерною технікою.

 Область отримала з державного бюджету лише 46 комплектів обладнання для сімейних амбулаторій та сімейних дільниць при сільських дільничних лікарнях, питома вага закладів, що забезпечені комплектами – 33,6%;
– нормативів навантаження на прийом 1 пацієнта. Враховуючи першочерговість профілактичного напрямку в роботі сімейних лікарів, доцільно збільшити час, виділений на прийом одного відвідувача, з 12 до 20 хвилин з приводу захворювання та з 7 до 15 хвилин у разі  профілактич- них оглядів, враховуючи широку  спеціалізацію сімейних лікарів та необхідність проведення функціональних обстежень на прийомі.
Це дасть можливість лікарям вести профілактичну роботу з населенням у повному обсязі, поліпшити якість оглядів, ефективність диспансерної роботи, знизити кількість виявлених захворювань в занедбаному стані.

Міток немає

Добавить комментарий


Слои по горизонтали
Увага! Інформація, опублікована на сайті, призначена тільки для ознайомлення. Описані методи діагностики, лікування, рецепти народної медицини і т.д. самостійно використовувати не рекомендується. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю!

� 2017 FAMILY DOCTOR |