Туберкульоз. Алгоритм виявлення туберкульозу.

«Якщо небезпеку хвороби визначити кількістю жертв, то туберкульоз залишить далеко позаду навіть такі найстрашніші інфекційні недуги, як холера і чума», – сказав першовідкривач збудника туберкульозу Роберт Кох понад 100 років тому. Але, на жаль, ці слова залишаються актуальними і донині.

Туберкульоз. Діагностика та лікування туберкульозу

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, що викликається збудником – мікобактеріями туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) та яке характеризується утворенням специфічних гранульом у різних органах і тканинах (специфічне туберкульозне запалення) у поєднанні з неспецифічними реакціями та поліморфною клінічною картиною, що залежить від форми, стадії, локалізації та поширеності патологічного процесу.

Лікування туберкульозу. Основні протитуберкульозні препарати

Туберкульоз є одним з найбільш небезпечних у світі інфекційних захворювань після СНІДу. У 2015 році туберкульоз вбив 1,8 мільйона чоловік, у тому числі 400 000 осіб, що живуть з ВІЛ, тому він є однією з десяти основних причин смерті людей у  всьому світі. Туберкульоз існує тисячоліттями - сліди туберкульозу були виявлені в єгипетських муміях.

ПЛЕВРИТ: новий метод ефективної діагностики ВІДЕОТОРАКОСКОПІЯ

Природа захворювань, що проявляються у вигляді синдрому плеврального випоту, досить різноманітна. Це велика гетерогенна група запальних, застійних, пухлинних, диспротеїнемічних випотів, випотів внаслідок порушення цілісності плеври тощо. Виникнення плеврального випоту завжди є ознакою несприятливого перебігу основного захворювання і свідчить про ускладнений плин патологічних процесів в ділянці легень, грудної стінки, діафрагми, органів середостіння і піддіафрагмального простору.

itselftreatment 2