×

Предупреждение

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Побочные реакции на лекарства. Список Бира

Проблема безопасности медикаментозной терапии приобретает все большую актуальность во всем мире, что обусловлено значительным ростом лекарственных осложнений, которые по частоте вышли на четвертое место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, травм, несчастных случаев и онкологических заболеваний.

Геріатрія. Раціональна фармакотерапія хворих похилого і старечого віку

В практиці сімейного лікаря значне місце посідають хворі похилого і старечого віку. Враховуючи високу потребу людей старших вікових груп у медичній допомозі, зростаючі вимоги до її якості і збільшення витрат на її забезпечення, особливо актуальною є організація раціональної фармакотерапії даної категорії хворих як найбільш витратної і динамічної складової лікувального процесу.

Вікові аспекти гострих отруєнь

Зміна вікової структури населення активно впливає на медичну практику. Сучасна токсикологічна ситуація характеризується збільшенням кількості отруєнь серед людей літнього віку. Вікові фізіологічні зміни обумовлюють особливості біотрансформації отруйних речовин. Діагностика та інтенсивна терапія гострих отруєнь у літніх осіб потребує окремих підходів, спрямованих, насамперед, на корекцію супутньої патології та запобігання ускладнень, які можуть виникати внаслідок агресивної терапії.

Побочные реакции (ПР) лекарств в гериатрической клинике

Проблема безопасности медикаментозной терапии приобретает все большую актуальность во всем мире, что обусловлено значительным ростом лекарственных осложнений, которые по частоте вышли на четвертое место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, травм, несчастных случаев и онкологических заболеваний. Токсические эффекты лекарственной терапии и проблемы, связанные с приемом лекарств, имеют существенное значение не только для безопасности лечения людей пожилого и старческого возраста, но также и для экономики всей системы здравоохранения.

Геріатрія і геронтологія. ГЕРІАТРИЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

«Геріатрія – галузь клінічної медицини, яка вивчає особливості діагностики, профілактики, лікування захворювань, догляду, медико-соціальної та психологічної реабілітації людей похилого віку»
(Термінологічний словник ВООЗ). Старіння населення (геріатріяє) є глобальним процесом XXI століття. За даними Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, частка лiтнiх людей всього населення світу збiльшиться з 8,5% у 1950 р. до 13,7% у 2025 р. і сягне 1млрд 121 млн осіб;

Понравилась статья? Расскажите друзьям: