Діагностика ревматоїдного артриту

Сучасна медицина при діагностиці ревматоїдного артриту ґрунтується на класифікації критеріїв, розроблених Американською колегією ревматологів в 1987 році. Для підтвердження передбачуваного діагнозу у хворого повинно спостерігатися не менше чотирьох критеріїв з семи розроблених.

Депресія. Різновиди депресії. Тест на депресію

Депресіяце хворобливий стан пригніченості, безвиході, коли людина почуває себе глибоко нещасною і цілковито нездатною відчувати задоволення, такою, що втратила мету та сенс життя. Депресія – стан, що характеризується пригніченим настроєм, тяжкими душевними стражданнями, зниженням здатності отримувати задоволення, зниженням психічної активності, різноманітними відхиленнями в роботі внутрішніх органів.

Діагностика захворювань лімфоїдної тканини

Збільшення лімфатичних вузлів зустрічається майже у 40% хворих, які звертаються до гематолога, що вимагає від лікаря в стислі терміни провести диференційну діагностику як із захворюваннями системи крові, так і станами, що супроводжуються збільшенням лімфатичних вузлів для своєчасного призначення необхідного лікування.

ПЛЕВРИТ: новий метод ефективної діагностики ВІДЕОТОРАКОСКОПІЯ

Природа захворювань, що проявляються у вигляді синдрому плеврального випоту, досить різноманітна. Це велика гетерогенна група запальних, застійних, пухлинних, диспротеїнемічних випотів, випотів внаслідок порушення цілісності плеври тощо. Виникнення плеврального випоту завжди є ознакою несприятливого перебігу основного захворювання і свідчить про ускладнений плин патологічних процесів в ділянці легень, грудної стінки, діафрагми, органів середостіння і піддіафрагмального простору.

Синдром хронической усталости. Хроническая усталость лечение

Синдром хронической усталости (СХУ) – патологическое состояние, которое развивается при комбинированном воздействии на организм человека психоэмоционального стресса, как правило, достаточно длительного по продолжительности (дистресс – синдром по терминологии Ганса Селье) и экологически неблагоприятных факторов внешней среды (загрязнение атмосферного воздуха, воды и продуктов питания химически вредными веществами – ксенобиотиками, радионуклидами, неблагоприятные климатические или иофизические условия проживания, недостаточная или, напротив, избыточная инсоляция, переохлаждение, перегревание, резкая смена температурного режима и т.д.).

itselftreatment 2