Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи

Перед сімейним лікарем поставлені надзвичайно великі задачі: проведення діагностичних, профілактичних та лікувальних заходів щодо широкого контингенту хворих, які поєднані в сімейні кола і відрізняються поліморфністю патологічних проявів. Суттєвий віковий діапазон – від періоду новонародженості до глибокої старості – ускладнює завдання, адже параметри норми і патології протягом життя мають значну варіабельність, захворювання мають свої особливості в різні вікові періоди тощо.

Аденома гіпофіза

Під аденомою гіпофіза розуміють доброякісне новоутворення із залозистої тканини, яке, як правило, розташоване в передній долі гіпофіза.

Причини виникнення аденоми гіпофіза

На сьогоднішній день точних причин виникнення аденоми гіпофіза ще не встановлено. Однак до факторів ризику відносять такі: інфекційні процеси, що виникли в нервовій системі організму, травми головного мозку і кісток черепа, а також несприятливий вплив на плід при вагітності.

itselftreatment 2