Первинна діагностика раку легенів

Рак легенів – це захворювання, яке на перших етапах проходить практично без симптомів, зробити діагностику раку легенів дуже складно. При появі ракової пухлини, організм як би маскує всі симптоми під передракові захворювання або застуду.

Рак мочевого пузыря (РМП)

Что такое рак мочевого пузыря?

Мочевой пузырь представляет собой полый орган в нижней части живота (таз). Он собирает и хранит мочу, произведенную почками. Мочевой пузырь соединен с почками трубкой из каждой почки, называемой мочеточником.

Курение – болезнь! Курение табака. Не получается бросить курить

Курение табака это болезнь, трактуемая (по меньшей мере!) как «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака». Если бы только это! Многочисленные примеры доказывают прямую этиологическую связь онкологических заболеваний (рак лёгких, гортани, глотки, пищевода, почек, мочевого пузыря) с курением табака.

Множинна мієлома. Діагностика та лікування

Множинна мієлома (ММ) – це злоякісне лімфопроліферативне захворювання з В-лімфоцитів (плазматичних клітин), що характеризується проліферацією та акумуляцією плазматичних клітин, головним чином, у кістковому мозку та надмірною продукцією моноклональних імуноглобулінів, які виявляють у плазмі крові і сечі, деструктивним ураженням скелета, розвитком ниркової недостатності, гіперкальціємії та анемії.

Анемічний синдром. В-клітинні неходжкінські лімфоми

Прогностичне значення рівня прозапальних цитокінів у хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми

Відомо, що анемія може бути першою ознакою пухлинного процесу і спостерігатися у хворих ще до початку проведення цитостатичної терапії, проте на сьогодні недостатньо вивченою проблемою залишається питання щодо впливу рівня гемоглобіну на перебіг та результати лікування хворих на НХЛ ще до початку специфічного лікування.

Лікування раку гортані народними засобами

Залежно від того, на якій стадії знаходиться рак гортані, приймається рішення, яким методом лікування буде віддано перевагу. Це може бути хірургічне втручання, опромінення або хіміотерапія.
Народна медицина теж має свою думку з приводу лікування раку горла. І пропонує нам такі засоби.

Рак простати. Симптоми, ознаки, причини і прогноз раку простати

Під терміном рак простати розуміється пухлина або злоякісне новоутворення, яке виникає з епітелію простати.

Симптоми і ознаки раку простати

Як правило, на ранніх стадіях рак простати ніяк не проявляється. Скарги виникають лише тоді, коли з'являються метастази, і пухлина починає рости. Прогресує рак простати досить повільно, і, природно, до початку його появи симптомів відносно мало. Симптоми наростають протягом наступних кількох років.

Рак молочной железы

Заболеваемость РГЖ увеличивается с возрастом, начиная с 40 лет, и достигая пика в 60 – 65 лет, причем, продолжает возрастать во всех странах мира. В экономически развитых странах с начала 80-х годов XX века РГЖ стал наиболее частой формой онкологической патологии у женщин, в связи с чем диагностика и лечение данного заболевания превратились в важную медико-социальную проблему.

Рак щитовидной железы

«Современные способы исследования, наблюдения и лечения больного человека, освобождая медицину от старой рутины, открывают вместе с тем неисчерпаемые источники для разработки различных вопросов по части патологии и терапии». С.П.Боткин

Рак шейки матки. РШМ

Онкогинекологические заболевания длительное время остаются важнейшей медико-социальной и биологической проблемой. За последнее десятилетие в Украине отмечено значительное увеличение заболеваемости:
♦ рак эндометрия (РЭ) – 26,7% на 100 тысяч населения (2006 г.);
♦ рак шейки матки – 18,7%;
♦ смертность до года составила 17,5% (РШМ);
♦ запущенность при РШМ составила 25%;
♦ не имеет тенденции к уменьшению показатель смертности при РЭ – 8,3% на 100 тысяч населения;
♦ рак яичников в 65%–75% случаев диагностируется на стадии диссеминации.
(С.О. Шалімов , З.П. Федоренко та ін. Рак в Україні, 2006-2007 рр. //Бюлетень Національного канцер-реєстру України. 2008 г. – 94 стор.)