Дієта і харчування при гіпертонії

Дієта є дуже важливим фактором для нормалізації артеріального тиску і лікування артеріальної гіпертонії, особливо на початковому етапі розвитку хвороби. Раціон повинен містити достатню кількість всіх харчових речовин: білків, жирів і вуглеводів.

Дієта і харчування при атеросклерозі

Захворювання атеросклерозом прямо пов’язане з великим накопиченням на стінках артерій складних вуглеводів, ліпідів, кальцію, кров’яних тілець і фіброзної тканини при порушеному ліпідному обміні. Атеросклероз найчастіше вражає серце, судини мозку і нижні кінцівки.

Вроджені вади серця

У США щороку виявляють 32 тисячі новонароджених з вадами серця, тобто 1 дитина з кожних 125 – 150 має той чи той дефект у серці. Дефект може бути невеликий, і дитина залишається здоровою протягом багатьох років життя, чи він може бути настільки сильним, що немовля перебуває у небезпеці одразу ж після народження.
Серед усіх вроджених вад розвитку найчастіше зустрічаються вади серця. Вони є основною причиною смертності, пов’язаної з вродженими вадами. Проте, досягнення в галузі діагностики та хірургії за останні 40 років сприяли надзвичайно різкому підвищенню показника виживання дітей із серйозними вадами серця.

Ишемическая болезнь сердца. ИБС – симптомы, причины и лечение

Ишемическая болезнь сердца, по определению Всемирной организации здравоохранения, представляет собой острую или хроническую дисфункцию сердца, возникшую вследствие абсолютного или относительного уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью.
«Медицина как комплекс научных знаний и практических методов по сохранению и укреплению здоровья человека, профилактике заболеваний и лечению заболевших является основой социального института, именуемого здравоохранением».

Активаторы прекондиционирования миокарда – новые возможности лечения ИБС?

В последние годы в рекомендации Рабочей группы Европейского общества кардиологов по ведению больных стабильной стенокардией (2006) в качестве базисной терапии введен класс активаторов калиевых каналов. Именно группа активаторов калиевых каналов стала объектом всестороннего изучения, поскольку представляет интерес в связи с возможностью терапевтического влияния на процессы, направленные на формирование особого состояния миокарда – прекондиционирования. 

Вторинна профілактика інфаркту міокарду

На початку ХХI століття серцево-судинні захворювання (ССЗ) внаслідок їх поширеності, тяжких ускладнень, що негативно впливають на життя і здоров’я, залишаються найважливішою медико-соціальною проблемою охорони здоров’я всіх високорозвинених країн. Викликає тривогу той факт, що в цілому значно зросли показники захворюваності і смертності від ішемічної хвороби серця (ІХС) серед осіб працездатного віку. Показано, що в 60–70% випадків коронарна смерть настає у хворих після повторного інфаркту міокарду (ІМ).

itselftreatment 2